Mežrozes vēsture

Apdrukāto audumu izlaides atjaunošana

Apdrukāto audumu izlaides atjaunošana

Lai nezaudētu audumu ražošanas un apstrādes līderpozīcijas, Mežroze pēc ilgāka pārtraukuma sāk izlaist pirmos apdrukāto audumu paraugus.